Szybki kontakt
Blok informacyjny
Spis lektur
czytaj więcej
Newsletter

Załącznik nr 1 do promocji pieczątkowej:

lista nagród:

 1. 1 karta kolekcjonerska – Patelnia Tefal A1960682 28cm lub

zestaw Kapsułki do prania Ariel 15szt + tabletki do zmywarki Somat Classic 36szt

 1. 2 karty kolekcjonerskie – Depilator Philips HP6420 lub

czajnik bezprzewodowy Zelmer CKE820

 1. 3 karty kolekcjonerskie – Zestaw kawowy 17 el. Ambition Elipso lub

żelazko Bosch TDA2365

 1. 4 karty kolekcjonerskie – Zestaw patelni Tefal Ingenio L5279672 lub grill „Everest”

 2. 5 kart kolekcjonerskich – Woda perfumowana damska DKNY Be Delicious 50ml lub

Woda perfumowana męska Euphoria Calvin Klein 100ml

 1. 8 kart kolekcjonerskich – Robot kuchenny Kenwood HM-680

Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród w danym przedziale na inne nagrody tej samej wartości.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN PROMOCJI

Nagrody za zakupy w SUPER SIÓDEMCE”

 1. Organizatorem akcji promocyjnej (dalej zwana „Promocją”) jest

"Super Siódemka" Lucjan Wypych
Spółka Jawna
ul. Opłotki 23; 60-012 Poznań

NIP: 778-13-96-202

zwana dalej Organizatorem.

 1. Promocja zostanie przeprowadzona tylko i wyłącznie na terenie Hurtowni "Super Siódemka" ul. Kolejowa 181, 62-052 Komorniki

 2. Promocja trwa od 01.02.2017 roku do 01.08.2017 roku. Wydawanie pieczątek nastąpi w terminie od 01.02.2017 roku do 31.07.2017 roku.

 3. Promocja przeznaczona jest dla Klientów hurtowni "Super Siódemka" Poprzez określenie „Klient” rozumie się każdą pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz prowadzącą zarejestrowaną działalność gospodarczą, jednocześnie będąca zarejestrowaną w bazie danych Organizatora.

 4. Promocja prowadzona w oparciu o niniejsze zasady ma charakter otwarty i powszechny.

 5. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie w ramach jednej transakcji (tj. dokumentowanej jedną fakturą Vat) zakupu produktów określonych w punkcie 8 na kwotę co najmniej 200,00 zł netto i jednoczesny odbiór osobisty zakupionych produktów.

 6. Promocja polega na odbiorze nagród według gradacji wartościowej z załącznika

nr 1 po zebraniu na kartach kolekcjonerskich odbić 20 pieczątek lub ich wielokrotności.

 1. Pieczątki upoważniające do otrzymania nagród są wydawane za zakup wszystkich artykułów szkolnych, biurowych i zabawek wyłączając z tego asortyment artykułów eksploatacyjnych do drukarek i papieru biurowego tzw.”ksero”

 2. Uzupełnione karty kolekcjonerskie nie podlegają wymianie na gotówkę.

 3. Za każde 200 zł netto wydane w okresie od 01.02.2017 roku do 31.07.2017 w ramach jednej transakcji, na zakup produktów określonych w pkt. 8 Klient otrzymuje jedno odbicie pieczątki promocyjnej na karcie kolekcjonerskiej.

 4. Odbicia pieczątki będą wykonywane przez kasjera zaraz po zakończeniu transakcji, o której mowa w pkt.6.

 5. Wszelkie informacje o Promocji(poza treścią tego regulaminu) dostępne na stronie internetowej www.super-siodemka.pl w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

 6. Udział w Promocji równoznaczny jest z akceptacją jej zasad określonych niniejszym regulaminem.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji krótkoterminowych akcji w trakcie trwania Promocji polegających na wydawaniu większej ilości pieczątek, niż ta przewidziana w pkt. 10 niniejszego regulaminu lub w inny sposób zachęcających do udziału w Promocji.

 8. Organizator Promocji ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg Promocji oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

 9. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, na adres siedziby Organizatora, w okresie trwania Promocji oraz po jej zakończeniu, nie później jednak niż do dnia 31.08.2017 roku. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji przez uczestnika będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej załatwienie może ulec stosownemu przedłużeniu, o czym Organizator poinformuje uczestnika w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu ustosunkowania się do jego roszczeń. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną. Procedura reklamacyjna jest całkowicie dobrowolna i Klient może w każdym przypadku dochodzić swoich roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

 10. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w okresie trwania Promocji w placówkach Organizatora tj.

"Super Siódemka" Lucjan Wypych
Spółka Jawna
ul. Opłotki 23; 60-012 Poznań i ul. Kolejowa 181, 62-052 Komorniki,

oraz na stronie internetowej www.super-siodemka.pl

 1. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w placówkach Organizatora z punktu 17. oraz na stronie internetowej www.super-siodemka.pl

9788376725833
2018-10-11
24,90 zł (egz.)
5%
9788377916711
2017-04-07
21,99 zł (egz.)
5%
9788366013063
2018-10-10
39,90 zł (egz.)
5%
9788365345929
2018-10-12
19,90 zł (egz.)
5%
9788376726342
2018-06-11
24,90 zł (egz.)
5%
9788365351661
2018-10-12
32,90 zł (egz.)
5%
9788377918456
2018-10-09
34,50 zł (egz.)
5%
9788328012721
2016-09-06
34,99 zł (egz.)
5%
9788328027923
2018-02-10
44,99 zł (egz.)
5%
9788328027527
2017-09-07
34,99 zł (egz.)
5%
9788328020351
2018-03-15
30,00 zł (egz.)
5%
9788379240722
2016-01-20
39,90 zł (egz.)
5%
9788378957195
2014-02-14
19,99 zł (egz.)
5%
9788324139347
2016-06-23
11,90 zł (egz.)
5%
9788387682125
2015-04-22
75,00 zł (egz.)
5%
9788328026353
2018-03-15
34,99 zł (egz.)
5%
5904438300488
2017-09-09
49,79 zł (szt.)
23%
9788364039997
2018-03-22
16,89 zł (szt.)
5%
5906018009620
1900-02-01
21,50 zł (egz.)
23%
5906018009965
1900-02-01
14,90 zł (egz.)
23%
5906018009972
2016-07-04
25,46 zł (egz.)
23%
5906018009989
2015-12-02
43,85 zł (egz.)
23%
5906018009996
2015-12-02
49,51 zł (egz.)
23%
5906018010213
1900-02-01
21,89 zł (egz.)
23%
5906018010596
2015-12-02
21,89 zł (egz.)
23%
Dział Logistyki - Wysyłka:
tel. (61) 639 79 15

Magazyn:
tel. (61) 639 79 18
Magazyn Zwrotów i Reklamacji
tel: +48 536 585 501
kierownik: +48 691 607 070
zwroty.reklamacje@super-siodemka.pl
Dział sprzedaży:
tel. (61) 639 76 90
Dział handlowy:
tel. (61) 639 79 52

Księgowość:
tel. (61) 639 76 98
Zgłoś błąd na stronie
Jeśli zauważyli Państwo problem z funkcjonowaniem serwisu, prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
+48 536 207 730